کلانتر جدید شهر!

 

صندلی فرماندهی نیروی انتظامی بخش نیز به آقای رضا حسین زاده رسید تا یکی دیگر از اداره جات شهر به دست نیرو های بومی اداره شود.

ایشان در کارنامه خود سابقه فرماندهی پاسگاه ده محمد و تپه طاق را داردند و اکنون باید با کمک(-----)(داخل پرانتز را در یه پست جدا شرح خواهیم داد چون طولانی است!)در جهت ایجاد امنیت و نظم شهر گام بردارند.

البته ما نفهمیدیم این پنجاه و چهار نیرویی که با ارتقا پاسگاه عشق آباد به فرماندهی قرار بود بیایند چی شد؟

لازم به ذکر است آقای مجید حبیبی به سمت فرمانده جدید پاسگاه تپه طاق معرفی شدند.

/ 0 نظر / 11 بازدید