آخر عاقبت شهردار سابق

شهردار کجاست؟              کی میدونه؟

هر چند شهردار خوش اخلاق شهر نا مهربانی های زیادی را دید و افتتاح پروژه هایی را که خودش برای آن زحمت کشیده بود را ندید,و مدتی نیز از ایشان هیچ خبری نبود.اکنون طبق گزارش کمیته تجسس!!ایشان به عنوان مسول اداره اجراییات شهرداری یزد مشغول به کار میباشند.

امیدواریم کارمندان شهرداری یزد مانند اینجا ایشان را ناراحت نکنند و به اوامر ایشان گوش فرا دهند.

البته این خاصیت عشق آباد است:هرکه بیرون رود بالا رود.

نمیدانم کی میخواهد طلسم عقب افتادگی شهرداری شکسته شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید