تبریک،روزمون مبارک!!!!!

   روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم. تو را به این روز تبریک می گویم. که این روز بی تو، و بی حس "آرمان خواهی" و "ایمانت به حق طلبی"، وجودی بی معناست

/ 2 نظر / 15 بازدید
خدابخش

آيا تاريخ از ما همچون دانشجويان گذشته كه تاثير گذار بودند يادي خواهد كرد ؟ وچگونه ياد خواهد كرد؟ چرا دانشجويان در گذشته انقدر موثر بودن كه در روابط خارجي ما حرفي براي گفتن داشتن چرا در سياست ما فقط بسيج دانشجويي دانشجوست وبقيه خس وخاشاك چرا در خفقان ستمشاهي رژيم گذشته مي توانستن مسيري را عوض كنن وجوري ادعا كنن كه رژيم انها را بفهمد ولي در حال هر چه خواستن با سركوب وارعاب بگير وببند پاسخ شنيدند در ان دوره هم سركوب شدند وحال هم سركوب مي شوند مگر چه مي خواهند كه به اصطلاح هم مخالف باطل گذشته بودند وهم مخالف حق الان اينان نه كمونيستند ونه ماترياليست .پس كه هستند؟ اگر شهيد مطهري ودكتر شريعتي مفتح ودكتر بهشتي مي بودند شايد جوابي داشتند ( كتاب مزرعه .... جورج اورويل را بخوانيد)

علی فغانی

سلام بزرگوار ولی من روز دانشجو را خالصانه به شما تبریک عرض می نمایم همیشه موفق باشید.